IT7DAYS.COM

LEOMPS
IT 7 Days
Go to content

Main menu:

 

Web Site LEOMPS.CO.TH
อยู่ในระหว่างการปรับข้อมูลทางการตลาด
จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
 ติดต่อสอบถามโทร. 085-919-0888
(เวลา 9.00-16.30 น.)

( * บริษัทฯ ขอพัก Website Leomps.com)
โปรดติดต่อสอบถามที่เรา CLICK!!
 
คำนิยามความหมาย LEOMPS

L = Local PR.
สื่อประชาสัมพันธ์-โฆษณา  สำหรับในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัด และส่งถึงกลุ่มโดยตรง ทั้งการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย  การแจกข้อมูล  การทำแผนการตลาด  วิเคราะห์ประเมินความต้องการตลาดสินค้านั้นๆ
E = E-Marketing
วางแผนการตลาด ร่วมกับ สื่ออิเลคโทรนิค-ดิจิตอล ทั้งบนเครือข่ายทั่วไปและในกลุ่ม
O = Operation Modular
การประยุกต์ระบบงาน เพื่อบริหารองค์กร  โดยออกแบบระบบงาน การจัดการ การบริหาร และระบบฝ่ายใน โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมควบคุม ตรวจสอบ  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนุรกิจ   
M = Media Digital House
ชุดสื่อส่งเสริมขายถึงลูกค้า ในราคาประหยัด  โดยการดูแล และแนะนำ ส่งเสริม ให้ลูกค้า ผลิตสื่อสาระได้เอง ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด รวมทั้งรับผลิตสื่อตามที่ลูกค้าต้องการ
P = Prototype Modular
เทคโนโลยี ผลิตต้นแบบสินค้าใหม่ ก่อนสั่งผลิตจริง
S = Streaming Solution
บริการชุดผลิตสื่อส่งต่อเนื่อง สำหรับประชาสัมพันธ์  โดยเน้นด้านสื่อวิดีโอ  ช่องรายการ  การถ่ายทอดสด  วางระบบสตูดิโอเสียงและภาพ  รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมงานทั้งระบบ

  
Back to content | Back to main menu